Zoek de kunst in jezelf.....                 

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshop van Fotografie Anita Bosker.
     Waarbij Fotografie Anita Bosker zich verbindt op alle voortvloeiende werkzaamheden van deze workshop.

Afgelasten
 
 
 1. Fotografie Anita Bosker behoudt zicht het recht om een workshop of cursus ten alle tijde af te lasten als de natuur uit de pas loopt ten  
      opzichte van een bepaald thema in de workshop. In onderling overleg wordt dan een nieuwe datum afgesproken.

  2. Indien door onvoorziene omstandigheden de workshop of cursus echt niet door kan gaan is men verder geen vergoeding
      verschuldigd aan Fotografie Anita Bosker.

Inschrijven

   1. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze Algemene Voorwaarden even door te nemen. Zodra je jezelf  
       inschrijft ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.  

   2. Je bent definitief aangemeld voor de workshop als je een bericht terug ontvangt over je aanmelding.          

Deelnemen

    1. Tijdens de workshops kan Fotografie Anita Bosker niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade bv: diefstal, lichamelijk letsel, schade aan 
        materialen derden of anderzijds.

    2. Indien men gebruik wil maken van de apparatuur van Fotografie Anita Bosker en men schade veroorzaakt, al dan wel of niet opzettelijk, wordt  
        de cursist hiervoor aansprakelijk gesteld.

Annuleren

    
1. Na aanmelding als deze definitief is en je meldt je af voor de workshop wordt uit noodzaak 25% van de totaalprijs van de workshop in rekening
         gebracht.

     2.  Wordt een workshop binnen 48 uur vooraf geannuleerd dan wordt hele kostprijs in rekening gebracht.

Overige
   
    
1. Fotografie Anita Bosker behoudt zich het recht om tijdens de workshop of cursussen kleine inhoudelijke veranderingen aan te brengen als dit    
        nodig blijkt. Ook kunnen de kosten per workshop of cursus soms verschillen als er andere kosten gemaakt moeten worden bv op het
        
gebied van materialen of huren van een ruimte.

    2. 48 vooraf aan de workshop ontvang je een mail met daarin de specifieke plaats en de tijd zoals afgesproken. De andere datum
        wordt in overleg gepland.