Leer anders te kijken en beter te fotograferen in een workshop.....      

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshop van Fotografie Anita Bosker.
     Waarbij Fotografie Anita Bosker zich verbindt op alle voortvloeiende werkzaamheden van deze workshop.

Afgelasten
 
 
 1. Fotografie Anita Bosker behoudt zicht het recht om een workshop of cursus ten alle tijde af te lasten als de natuur uit de pas loopt ten  
      opzichte van een bepaald thema in de workshop. In onderling overleg wordt dan een nieuwe datum afgesproken.

  2. Indien door omstandig heden de workshop of cursus echt niet door kan gaan is men verder geen vergoeding verschuldigd aan Fotografie 
      Anita Bosker.

Inschrijven

   1. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze Algemene Voorwaarden even door te nemen. Zodra je jezelf  
       inschrijft ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.              

Deelnemen

    1. Tijdens de workshops kan Fotografie niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade bv: diefstal, lichamelijk letsel, schade aan 
        materialen derden of anderzijds.

    2. Indien men gebruik wil maken van de apparatuur van Fotografie Anita Bosker en men schade veroorzaakt, al dan wel of niet opzettelijk, wordt  
        de cursist hiervoor aansprakelijk gesteld.

Annuleren

     1. Een gemaakte afspraak kun je 48 uur van tevoren annuleren anders wordt het tarief voor de workshops nadien gewoon in rekening gebracht.

Overige
   
    
1. Fotografie Anita Bosker behoudt zich het recht om tijdens de workshop of cursussen kleine inhoudelijke veranderingen aan te brengen als dit    
        nodig blijkt. Ook kunnen de kosten per workshop of cursus soms verschillen als er andere kosten gemaakt moeten worden bv op het
        
gebied van materialen of huren van een ruimte.