Zoek de kunst in jezelf.....                 

Gewoon niks bijzonders.......toch?

Een prachtig stuk geïsoleerde natuur.  Is het vergeten en zien we de schoonheid niet meer? Een project wat strandde?
Het project het Gastels Laag startte in 1995. Toen was iedereen het er over eens dat dit kleine stukje geïsoleerde natuur bijzonder was!
Sinds het helemaal is open gesteld loopt de natuur op sommige punten erg terug. We willen het behoeden voor erger.

Onze harten kloppen in ieder geval sneller, als we door dit mooie stukje natuur lopen........in onze gemeente Halderberge.

Het is een prachtig en divers stukje natuurgebied met schrale graslanden zoals dat VROEGER veel voorkwam. Waardoor er een groot aantal zeldzame planten groeien die zowat in heel Nederland verdrongen worden door overbemesting van landbouwgronden. Door eerdere afgraving is het gebied verzekerd van een hoge grondwaterstand. Een stuw in het gebied zorgt ervoor dat het voedselrijke water buiten het gebied gehouden wordt en er alleen kwelwater voor voedsel zich aandient aan de bijzondere flora die er groeit. En dat is nu juist wat nodig is om dit gebied te laten bestaan. Dus moeten we er zuiniger op worden is de mening van mezelf en mijn lieve vriendin Ella Tholhuijsen.

We krijgen hierbij steun vanuit Staatbosbeheer, dat stemt ons gelukkig en daarnaast is zojuist de dreiging van het Zuid-West380Kv traject weggenomen door het besluit van de minister. Het actiecomité heeft een grote input gegeven om te zorgen dat dat tracé de gemeente Halderberge het minst zal treffen. Het zou anders dwars door het natuurgebiedje lopen. Nu deze dreiging weg is, is dit voor ons zeker een reden voor meer aandacht.

Het zou een parel van de gemeente moeten zijn. Het gebied verdient dus volgens ons veel meer aandacht. We hebben onze krachten gebundeld en onszelf als initiatiefgroep opgeworpen, met de intentie om het gebied in ere te willen herstellen en dat het voor de toekomst behouden blijft.

En natuur kost tegenwoordig geld om het goed te onderhouden. Alle subsidies voor alle partijen liepen en lopen nog steeds terug.
Daarom moet er een denkslag komen, waardoor we zelf mogelijk meer inkomsten kunnen genereren. Met deze prachtige natuur in onze gemeente hebben we goud in onze handen. Maar daar zal iets tegenover moeten komen staan. Misschien moeten we als samenleving daar juist meer voor gaan staan. We kunnen niet alsmaar alleen gebruik maken van de natuur. We zullen er zelf iets voor over moeten hebben om de natuur te versterken..


Ik denk: "DAT WE NOG NIET GENOEG HOUDEN VAN ONZE NATUUR."